Dövlət proqramları

Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  1.2 İİV-lə mübarizə üzrə profilaktika, müalicə, qayğı və dəstək tədbirlərinin ÜST-ün tövsiyələrinə uyğun təkmilləşdirilməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; RQMM
    - ÜST-ün İİV-lə mübarizə strategiyasına uyğun olaraq, normativ sənədlərə baxışın keçirilməsi və yenilənməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; RQMM
  3.1 İİV-in diaqnostika və müalicəsi üzrə normativ sənədlərin və təlimatların hazırlanması və yenilənməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; RQMM
  5.1 Təhsil müəssisələrində İİV infeksiyasının profilaktikası və bu sahədə bilik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin keçirilməsi 2016 - 2020 İSİM; RNM; RQMM
    - Tədris müəssisələrinin tələbə/şagirdlərinin İİV-lə bağlı bilik səviyyəsinin artırılmasının onların yaş həddi və qavrama səviyyəsinə uyğun təşkil edilməsi; bilik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə təlimləndirici tədbirlərin keçirilməsi 2016 - 2020 İSİM; RNM; RQMM
    - Tibb Tədris müəssisələrinin təlim proqramlarında İİV-lə bağlı məsələlərin geniş təmsil olunması 2016 - 2020 ADHTİ; KETŞ; Tibb Kollecləri
  5.2 İİV-lə mübarizəyə dair maarifləndirmə işinin aparılması, çap materiallarının hazırlanması və yayılması 2016 - 2020 İSİM; RQMM
    - Müxtəlif çeşidli çap materiallarının (broşur, buklet, plakatların, cib təqvimləri yaddaş kitabçaları və digər) asan dərk ediləcək formada hazırlanması; çap materiallarının tərtibatında əhalinin müxtəlif təbəqələri, xüsusilə də gənclər qrupunun maraq və bilik çərçivələrinin nəzərə alınması 2016 - 2020 İSİM; RQMM
    - Əhali arasında İİV-ə testləşmə zərurətinin geniş təbliği və əyani maarifləndirmənin gücləndirilməsi məqsədi ilə kütləvi könüllü testləşdirilmə aksiyalarının aparılması və məlumat materiallarının paylanması 2016 - 2020 İSİM; RQMM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  9.1.1. Ümumrespublika və yerli səviyyələrdə QİX-in qarşısının alınması və onlara nəzarət üzrə Strategiyanın həyata keçirilməsində effektiv sahələrarası əlaqələndirmənin təmin edilməsi 2016 - 2016 TYTŞ; İSİM
    Strategiyanın həyata keçirilməsinə cavabdeh olan, operativ və ümumi əlaqələndirməni həyata keçirən Səhiyyə Nazirliyinin rolunun və vəzifələrinin müəyyən edilməsi və İcra və Əlaqələndirmə Qrupunun (İƏQ) yaradılması 2016 - 2016 TYTŞ; İSİM
  9.1.2. QİX ilə bağlı sahələrarası normativ hüquqi bazanın bütün səviyyələrdə gücləndirilməsi 2016 - 2016 TYTŞ; SENS; İƏQ
    - Digər dövlət qurumları tərəfindən hazırlanan və ya icra edilən dövlət proqramları, tədbirlər planları və strategiyalarda QİX-lə mübarizəyə dair tədbirlərin əks olunmasının təşviq edilməsi 2016 - 2017 İSİM
    - Digər dövlət qurumları ilə QİX-lə mübarizə istiqamətində onların səlahiyyətlərinə uyğun olaraq birgə görüləcək işlərin müəyyən edilməsi və qarşılıqlı öhdəliklərin sənədləşdirilməsi 2016 - 2016 TYTŞ; İSİM
    - QİX-in yükü, iqtisadi təsiri, davamlı iqtisadi inkişafın bir hissəsi kimi QİX-in qarşısının alınması və onlara nəzarətin vacibliyi haqqında məlumtların bütün maraqlı tərəflərə təqdim edilməsi məqsəd ilə seminarların, simpoziumların keçirilməsi 2016 - 2017 İSİM; İƏQ
  9.1.3. QİX ilə bağlı səmərəli və bərabərlik prinsipinə əsaslanan tədbirlərin davamlı maliyyələşdirilməsinin və müvafiq büdcə ayırmalarının təmin edilməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; MİŞ; SENS; İƏQ
    - Səhiyyə xərclərinin optimallaşdırılması və QİX-lə mübarizədə yalnız səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə institusional və təşkilati dəyişikliklər barədə təkliflərin hazırlanması 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; MİŞ; SENS; İƏQ
  9.2.1. QİX-in risk amillərinə qarşı əhali arasında bərabərlik prinsipinə əsaslanan səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsi 2016 - 2017 İSİM; İQ
    - Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktlarının Tütünə qarşı mübarizə haqqında ÜST-nin Çərçivə Konvensiyası maddələrinin həyata keçirilməsinin Rəhbər Prinsiplərinə uyğunluğu baxımından təhlili əsasında mövcud hüquqi bazanın gücləndirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması 2016 - 2017 İSİM; İQ
    - Təhsil müəssisələrində tütünün sağlamlığa mənfi təsiri barədə maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi üçün mütəxəssislərin müəyyən edilməsi və maarifləndirici-təbliğat xarakterli görüş və mühazirələrin təşkili 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; İƏQ; İlkin səhiyyə müəssisələri
    - Tütün məhsullarının satışının nizamlanması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması 2016 - 2017 İSİM; İƏQ
    - İctimai yerlərdə və parklarda tütünün sağlamlığa mənfi təsiri barədə reklam və stendlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması 2016 - 2017 İSİM
    - 9.2.1.-2-ci bənddə nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı aidiyyəti qurumlarla əməkdaşlıq edilməsi və tövsiyələrin verilməsi 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; RGEM; İƏQ
    - Pərakəndə satış obyektlərində spirtli içkilərin uşaqların sağlamlığına zərər gətirməsi barədə, o cümlədən spirtli içkilərin 18 yaşına çatmayan şəxslərə satışının qadağan edilməsi barədə xəbərdaredici məlumatların (lövhələr, plakatlar, işarələr və s.) hazırlanması və görünən yerlərdə yerləşdirilməsi 2016 - 2017 İSİM; RGEM; RNM; İƏQ
    - Spirtli içkilərin reklamına qoyulan məhdudiyyət və qadağaların işləməsinin təmin edilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması 2016 - 2017 İSİM; RGEM; RNM
    - Spirtli içkilərin təsiri altında nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasının təhlükələri barədə maarifləndirici materialların (videoçarxlar, bukletlər, plakatlar və s.) hazırlanması və aidiyyəti üzrə paylanılması 2016 - 2017 İSİM; RNM
    - Spirtli içkilərə qoyulan vergilərin artırılması ilə bağlı təkliflərin verilməsi 2016 - 2017 İSİM
    - Spirtli içkilərlə bağlı qiymət-satış siyasətinin yeniləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi. 2016 - 2017 İSİM
    - Respublikanın ali və orta təhsil müəssisələrində tələbə/şagird və müəllim heyəti üçün spirtli içkilərin sağlamlığa mənfi təsiri barədə müvafiq həkim-mütəxəssislərin iştirakı ilə maarifləndirici-təbliğat xarakterli görüş və mühazirələrin təşkili 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; RNM; İlkin səhiyyə müəssisələri
    - Ölkə üzrə qidalanmanın əsas məsələlərini və prioritet fəaliyyət istiqamətlərini özündə əks etdirən Fəaliyyət Planının hazırlanması 2017 - 2018 İSİM; RGEM; ATU; İƏQ
    - Fizioloji qida normalarının hazırlanması 2016 - 2016 İSİM; RGEM; ATU
    - Tərkibində doymuş yağ turşuları, trans-yağ turşuları, sadə şəkər və ya xörək duzu yüksək olan qida məhsullarının satışının uşaqlara təsirini azaltmaq üçün tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi 2016 - 2016 TYTŞ; İSİM; İƏQ
    - Qida məhsullarından trans və doymuş yağ turşularının qismən çıxarılması və doymamış və ya polidoymamuş yağ turşuları ilə əvəz edilməsi üzrə tədbirlər planının hazırlanması 2016 - 2017 İSİM; RGEM; ATU; SENS
    - Tərkibində hidrogenləşdirilmiş bitki yağları, doymuş yağ turşuları, trans-yağ turşuları, sadə şəkərlər və duz olan qida məhsullarının üzərində tərkib hissələrinin “işıqfor etiketlənmə” qaydasına uyğun olaraq gözə çarpacaq dərəcədə qida bağlamasının önündə göstərilməsi üçün təkliflərin hazırlanması 2016 - 2017 İSİM; RGEM; İƏQ
    - Tərkibində duz az olan qida məhsullarının qida bağlamasının önündə xüsusi işarənin (“az duz”) yerləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması 2016 - 2017 İSİM; RGEM; İƏQ
    - Əhalinin “işıqfor etiketlənmə” ilə maarifləndirilməsi və onun istifadəsinin izah edilməsi məqsədi ilə maarifləndirici materialların hazırlanması və paylanması 2017 - 2020 İSİM; RGEM
    - Yağda qızardılmış duzlu və şirin qəlyanaltılar, fastfood qida məhsulları, tərkibində doymuş, trans-yağ turşuları, sadə şəkər və ya xörək duzu yüksək olan qida məhsulları, hazır un məmulatları və marqarin yağından istifadənin azadılması və bu məhsullardan günlük alınan enerji qəbulunun 1%-ə qədər aşağı salınmasının sağlamlıq üçün zəruriliyi barədə əhalinin maarifləndirilməsinin təşkili (maarifləndirici materialların hazırlanması və paylanılması, TV verilişlərinin təşkili, sosial şəbəkələrdə məlumatların yayılması və s.) 2016 - 2017 İSİM; MX; RGEM; ATU
    - Əhali arasında sağlam qidalanma, gündəlik xörək duzu miqdarının 5 qramdan aşagı salınması istiqamətində maarifləndirmə kampaniyalarının təşkili 2016 - 2017 İSİM; RGEM; ATU
    - Ümumi təhsil məktəblərində sağlam qidalanma vərdişlərinin aşılanması məqsədli tədbirlərin təşkili 2016 - 2017 İSİM; RGEM; İlkin səhiyyə müəssisələri
    - Ümümi təhsil müəssisələrinin yeməkxanalarında tərkibində doymuş və trans-yağ turşuları, sadə şəkər və ya xörək duzu yüksək olan qida məhsullarının satışının azaldılması və qadağan edilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi 2016 - 2016 İSİM; RGEM
    - Hər bir şagirdin yediyi qidanın enerji dəyərini hesablamağı bilməsi və buna vərdiş etməsi, qida məhsulunu alarkən və ya yeyərkən qidanın üzərində göstərilən tərkib hissəsinə və son istifadə tarixinə nəzər salmağa vərdiş etməsi üçün təhsil müəssisələrində sağlam qidalanma haqqında şagirdlər arasında müxtəlif yollar ilə mütəmadi maarifləndirmənin aparılması 2016 - 2017 İSİM; RGEM; İlkin səhiyyə müəssisələri
    - Müvafiq tibb heyətinin bu istiqamətdə təlimləndirilməsi 2016 - 2017 ETPİ; İSİM; ETMGİ
    - Əhalinin yenidoğulmuşların ilk 6 ay ərzində yalnız ana südü, 2 yaşına qədər isə digər qidalar ilə yanaşı ana südü ilə qidalandırılmasının ana və uşağın sağlamlığı üçün zəruriliyi haqqında məlumatlandırılması (buklet, plakat, videoçarx və s. hazırlanması) 2016 - 2017 İSİM; İlkin səhiyyə müəssisələri
    -İctimai yerlərdə qadınların və yeni ailələrin ana südü ilə qidalandırılmanın həyati vacibliyinin vurğulaması ilə bağlı kampaniyaların təşkil edilməsi 2016 - 2017 İSİM
    - İctimai yerlərdə uşaqların ana südü ilə qidalandırılması üçün analara rahat şəraitin yaradılmasının təşviq edilməsi 2016 - 2017 İSİM
    - Körpələrin ana südü ilə qidalandırılmasının zəruriliyinin təhsil müəssisələrində təbliği 2016 - 2017 İSİM; İlkin səhiyyə müəssisələri
    - Əhalinin müxtəlif təbəqələri, o cümlədən işləyən əhali üçün fiziki aktivliyə dair çap materiallarının (bukletlər, plakatlar, kitabçalar və s.) hazırlanması və paylanması (o cümlədən ilkin səhiyyə xidməti göstərən müəssisələr vasitəsi ilə) 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; MX; İlkin səhiyyə müəssisələri
    - Əhalinin müxtəlif təbəqələri üçün fiziki aktivliyə dair sosial çarxların hazırlanması, KİV və digər üsullarla yayımlanmasının təşkili 2016 - 2017 İSİM; MX
    - Radio və televiziya vasitəsi ilə mütəxəssislərin fiziki aktivliyin təbliğinə dair çıxışlarının təşkili 2016 - 2017 İSİM; MX
    - Ümumi təhsil müəssisələrini cəlb etməklə fiziki aktivliyin təbliği məqsədi ilə ictimai yerlərdə kütləvi aksiyaların təşkili, o cümlədən 6 Aprel Ümumdünya Fiziki Aktivlik Gününün keçirilməsi 2016 - 2017 İSİM; MX
    - Mütəxəssislərin iştirakı ilə tam orta məktəblərdə şagird və müəllim heyəti üçün fiziki aktivliyin sağlamlığa müsbət təsiri barədə maarifləndirmə işinin aparılması 2016 - 2017 İSİM
    - Ümumi təhsil müəssisələrinin kurrikulumunda fiziki aktivlik barədə məlumatın təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq qurumlarla əməkdaşlıq edilməsi və tövsiyələrin verilməsi 2016 - 2017 İSİM; ATU
    - İş yerləri üçün fiziki aktivlik proqramlarının təşviq edilməsi 2016 - 2017 ETPİ; İSİM
    - Təkmilləşdirilmiş şəhərsalma planlarının, o cümlədən idman obyektlərinin tikilməsinin və parkların salınmasının təşviq edilməsi 2016 - 2017 İSİM
    - QİX-in əsas risk amillərinin profilaktikasına dair hazırlanacaq və yenilənəcək klinik protokolların siyahısının müəyyən edilməsi 2016 - 2016 TYTŞ; İSİM; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - Hazırlanacaq və yenilənəcək hər bir klinik protokol üzrə işçi qrupun müəyyən edilməsi 2016 - 2016 TYTŞ; İSİM
    - Klinik protokolların hazırlanması, yeniləşdirilməsi 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - Səhiyyə mütəxəssisləri üçün (xüsusilə də ilkin səhiyyə işçiləri) QİX-lə bağlı klinik protokollar üzrə təlimlərin keçirilməsinin təşkili 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM
    - Qeyri-səhiyyə mütəxəssisləri üçün QİX-in risk amillərinə dair təlim (o cümlədən e-təlim) paketinin hazırlanması 2016 - 2017 İSİM
    - Hazırlanmış təlim paketi üzrə qeyri-səhiyyə mütəxəssisləri üçün təlimlərin (o cümlədən online) keçirilməsi 2016 - 2017 İSİM; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
  9.2.2. QİX-in risk amillərinin qarşısının alınması 2016 - 2017 İSİM; MX; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - Sağlam həyat tərzinə və QİX-in profilaktikasına dair kommunikasiya strategiyasının hazırlanması, təsdiqlənməsi və KİV, digər müvafiq qurumlar cəlb olunmaqla tətbiqinin təşkili 2016 - 2017 İSİM; MX; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - QİX-in risk amillərinin qarşısının alınması ilə bağlı əhalinin müxtəlif təbəqələrinin bilik və bacarıqlarını artırmaq üçün çap materiallarının (bukletlər, plakatlar, kitabçalar və s.) və sosial çarxların hazırlanması və onların KİV ilə yayımlanmasının təşkil edilməsi 2016 - 2017 İSİM; MX
    - Əhalinin sağlam həyat tərzinin təşviqinə yönəldilən kütləvi aksiyaların, eləcə də İnternet resurslarından və sosial şəbəkələrdən geniş istifadə etməklə, "SMS" və mobil rabitə imkanlarını araşdırmaqla təşviqat kampaniyalarının və digər tədbirlərin KİV və digər qurumlar cəlb olunmaqla təşkil edilməsi 2016 - 2017 İSİM; MX; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - Sağlam həyat tərzi barədə məlumatların məktəb təhsili kurrikulumuna daxil edilməsinin təşkili 2016 - 2017 İSİM; ATU; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - Respublikanın ümumi təhsil müəssisələrində şagird və müəllim heyəti ilə sağlam həyat tərzi barədə müvafiq görüşlərin təşkili 2016 - 2017 İSİM; ATU; İlkin səhiyyə müəssisələri
  9.3.1. İnteqrasiyaya əsaslanan vahid yanaşma vasitəsilə QİX ilə bağlı, xüsusən də ilkin səhiyyədə, əlçatan və istifadəsi əhali üçün mümkün olan, keyfiyyətli, sübutlara əsaslanan tibbi xidmətlərə və keyfiyyətli dərmanlara əhalinin ayrı-ayrı qrupları üçün bərabər çıxışın təmin edilməsi 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; Respublika Onkologiya Mərkəzi; İTM; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi əsasında skrininq və erkən aşkarlanma üçün səmərəli, sübutlara əsaslanan proqramların işlənib hazırlaması və həyata keçirilməsi (Süd vəzi, kolorektal və uşaqlıq boynu xərçəngləri, hipertoniya, və s.) 2016 - 2018 TYTŞ; İSİM; Respublika Onkologiya Mərkəzi
İcra edilmiş Tədbirlər 2016

İcra edilmiş Tədbirlər (2016)

ÜST-nin ekspertlərinin iştirakı ilə İSİM-də onkoloji xəstəliklərin profilaktikası 2016
    - Səhiyyə xidmətlərinin bütün səviyyələrində QİX-in qarşısının alınması və müalicəsi üçün sübutlara əsaslanan standartların və klinik protokolların hazırlanması və yeniləşdirməsi, o cümlədən müvafiq QİX-in müayinə və müalicəsi, habelə davamlı təqibi üzrə klinik təlimatların, metodik vəsaitlərin və müalicə alqoritmlərinin hazırlanması 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - QİX-in müalicəsi üçün tələb olunan əsas və yardımçı dərman qruplarının müəyyən edilməsi 2016 - 2016 TYTŞ; İSİM; AEM
    - QİX ilə bağlı ümumrespublika və yerli səviyyədə palliativ və reabilitasiya xidmətlərini yaratmaq 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; ADHTİ; HDNS; ATU; Respublika Onkologiya Mərkəzi
  9.3.2. QİX üzrə xidmətlərin göstərilməsinin yaxşılaşdırılması üçün hazırlıqlı insan resurslarının ölkədə, xüsusilə də kənd yerlərində, bölgüsünün bərabər təmin edilməsi 2016 - 2018 TYTŞ; İSİM; ADHTİ; ATU
    - İlkin səhiyyə mütəxəssislərinin QİX ilə mübarizə və pasiyentləritəlimatlandırma bacarıqları üzrə hazırlığının artırılması məqsədi ilə müvafiq metodik vəsaitlərin hazırlanması və təlimlərin keçirilməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; ADHTİ; ATU; BBTK
    - Səhiyyə mütəxəssisləri üçün QİX ilə mübarizə üzrə bacarıqlara əsaslanan fasiləsiz təhsil təlimləri üzrə toplunun işlənib hazırlanması və tətbiqi, o cümlədən virtual elektron təlimlərin hazırlanması, təşkili, teletəbabət vasitəsi ilə həkimlər arasında bilik və təcrübə mübadiləsinin təşkili 2016 - 2018 İSİM; ADHTİ; RGEM; ATU
  9.3.3. Savadı və sağlamlıqla bağlı məlumatı zəruri səviyyədə olmayanlara xüsusi diqqət yetirilərək əhalinin, ailənin və pasiyentin QİX ilə bağlı məsələlər üzrə maarifləndirilməsi 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; MX; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - Əhali/ailə/pasiyentlərin öz sağlamlıqlarının qoruması üzrə maarifləndirici materialların (videoçarxlar, bukletlər, plakatlar və s.) hazırlanması və aidiyyati üzrə paylanılması 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; MX; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - Sağlamlıq portalı və Səhiyyə Nazirliyinin digər elektron resursları vasitəsi ilə QİX və onların profilaktikası, habelə müalicəsinə dair daha dərinləşdirilmiş məlumatların hazırlanması 2016 - 2017 İSİM; MX
    - Əhali/ailə/pasiyentlərin öz sağlamlıqlarının qorumasına yönəldilən kütləvi aksiyalar və kampaniyaların təşkil edilməsi, bu məqsədlə mobil, internet və KİV resurslarından, sosial şəbəkələrdən geniş istifadə edilməsi 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; MX; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - İSX səviyyəsində əhali/ ailə/ pasiyentlərin maarifləndirilməsi və sağlam həyat tərzinin təbliği işinin gücləndirilməsi 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; MX; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - QİX-in risk amillərinə dair hərtərəfli kommunikasiya paketinin hazırlanması 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; RGEM
  9.4.1. Məlumatların cins, yaş və sosial-iqtisadi göstəricilərə əsasən bölüşdürülməsini təmin etməklə, QİX və onların risk amilləri üzrə epidemioloji nəzarət, registrlər və elektron qeydiyyat sistemi daxil olmaqla, dövlət səhiyyə informasiya sisteminin gücləndirilməsi 2016 - 2018 TYTŞ; İSİM; Respublika Onkologiya Mərkəzi; İTM; SİM; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - QİX-ə dair Dövlət Registrlərində toplanmış məlumatlara əsasən elmi-epidemioloji araşdırmaların aparılması və müvafiq elmi sərgilərdə nəticələrin müzakirəsi və dərci 2016 - 2017 İSİM; Respublika Onkologiya Mərkəzi; müvafiq mütəxəssislər cəlb olunmaqla
    - Dövlət Registrlərinin yaradılması və fəaliyyəti, registrlərin QİX-ə dair tibbi epidemioloji vəziyyətin təhlili və gələcək tədbirlərin planlaşdırılmasında rolu mövzusunda elmi konfransların və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə təlim kurslarının təşkili 2016 - 2018 BƏŞ; İSİM; ATU; Respublika Onkologiya Mərkəzi
    - Dövlət registrlərində çalışan mütəxəssislərin müntəzəm təlimatlandırılması və fəaliyyətinin təşkilinə dair bilik və bacarıqlarının artırılması, habelə registrlərdə toplanan məlumatların təhlilinə dair müvafiq statistik proqramlardan istifadə üzrə təlimlərin təşkili və metodik təlimatların hazırlanması 2016 - 2018 İSİM; İSİ; SİM
  9.4.2. QİX-nin qarşısının alınması və ona nəzarət üçün həyata keçirilən strateji planlaşdırmanın əsası kimi tədqiqatların və elmi sübutlara əsaslanan nəticələrin istifadəsinin gücləndirilməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; ADHTİ; ATU; İSİ; İƏQ
    - QİX-ə dair tədqiqatların prioritet istiqamətlərini formalaşdırmaq məqsədi ilə tədqiqat planını işləyib hazırlamaq və tətbiq etmək 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; KETŞ
    - Əhalinin yaş kateqoriyaları, sosial-iqtisadi və gender amillərinə uyğun olaraq QİX-ə dair vəziyyətin müntəzəm monitorinqi və qiymətləndirilməsi 2016 - 2017 İSİM; İSİ; İƏQ
    - QİX-ə dair aparılan tədqiqat və araşdırmaların nəticələrinin dərci, mütəxəssislər tərəfindən nəticələrin geniş müzakirəsi və qiymətləndirilməsi, habelə bu istiqamətdə elektron resursların istifadəsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; ADHTİ; ATU
    - QİX-ə dair regional və beynəlxalq elmi tədqiqatların və araşdırmaların dəstəklənməsi, müxtəlif ölkələrin tədqiqatçıları ilə mübadilə proqramlarının və birgə araşdırmaların dəstəklənməsi 2016 - 2017 BƏŞ; İSİM; ADHTİ; ATU
    - QİX-ə dair ildə bir dəfə milli və iki ildən bir beynəlxalq hesabat xarakterli elmi-praktik konfransların keçirilməsi 2017 - 2017 BƏŞ; İSİM; KETŞ; İƏQ
    QİX-in risk amiilərinin ölkədə yayılması və xüsusiyyətləri üzrə milli səviyyədə reprezentativ tədqiqatların aparılması 2016 - 2020 İSİM
    - Uşaqlar arasında QİX-in risk amillərinin yayılması üzrə tədqiqatların aparılması 2017 - 2017 İSİM
  9.5.1. QİX-nin qarşısının alınması və onlara nəzarət üzrə strategiyanın həyata keçirilməsinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi çərçivəsinin işlənib hazırlanması 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; İƏQ
    - Strategiyanın həyata keçirilməsinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi mexanizminin işlənib hazırlanması 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; İƏQ
    - Mütəmadi monitorinq və qiymətləndirmə üçün planın və indikatorların işlənib hazırlanması 2016 - 2016 TYTŞ; İSİM; İƏQ
  9.5.2. Strategiyanın yerinə yetirilməsi və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; İƏQ
    - Monitorinq nəticələri əsasında tövsiyələrin hazırlanması 2016 - 2017 TYTŞ; İSİM; İƏQ
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  3.2.1.1.2. Ailə həkimləri hazırlığının sürətləndirilməsi, təyin olunmuş ailə həkimlərinin təyinat üzrə fəaliyyətə başlaması 2011 - 2015 SN
  3.2.1.2. Uşaqlıq dövrü xəstəliklərinin profilaktikasının gücləndirilməsi və bu istiqamətdə əhali arasında maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.1.2.3. Regionallaşdırma prinsipi əsasında perinatal yardım islahatı konsepsiyasının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.1.3.2. Xronik böyrək çatışmazlığı xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi işinin təkmilləşdirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.1.3.3. Talassemiya irsi qan xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi işinin təkmilləşdirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.1.3.4. Hemofiliya xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi işinin təkmilləşdirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.1.3.5. Ana və uşaqların sağlamlığının qorunması istiqamətində doğuş təhlükəsizliyinin və yenidoğulmuşlara əsas qayğının artırılması 2011 - 2015 SN
  3.2.1.3.7. Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafına dair tədbirlərin həyata keçirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.1.3.8. Şəkərli diabet xəstələrinin dərman və özünə nəzarət vasitələri ilə davamlı təminatı 2011 - 2015 SN
  3.2.1.3.9. HİV/AİDS xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsi işinin təkmilləşdirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.1.4.1. 0-1 yaşadək uşaqlara qulluq və qidalanma qaydaları vərdişlərinin analara öyrədilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.1.5. Vərəm xəstəliyinin yayılmasının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.2.2. Səhiyyədə idarəetmə üzrə beynəlxalq standartlara uyğun olan tədris kursunun təşkili və tətbiqi 2011 - 2015 SN
  3.2.3.1. Əhali və yüksək yayılma riskinə malik qruplar arasında HİV/AİDS və cinsi yolla yoluxan xəstəliklərin profilaktikasının gücləndirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.3.2. Əhalinin, xüsusilə gənclərin reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması sahəsində maarifləndirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.3.4. Qeyri-infeksion xəstəliklərin risk faktorları olan tütünçəkmə, piylənmə, yüksək qan təzyiqi, qeyri-sağlam qidalanma tərzi, fiziki aktivliyin olmaması ilə mübarizə və bu sahədə maarifləndirmə işlərinin aparılması 2011 - 2015 SN
  3.2.4.1.1. Peyvənd təqviminin təkmilləşdirilməsi və yeni vaksinlərin təqvimə daxil edilməsi 2011 - 2015 SN
  3.2.4.2.1. Səhiyyə sahəsində fövqəladə halların idarə edilməsinin gücləndirilməsi məqsədilə müvafiq qurumların işinin təkmilləşdirilməsi 2014 - 2014 SN
  3.2.4.2.2. Fövqəladə hallar zamanı tibbi kadrların psixoloji yardım işinin təkmilləşdirilməsi 2011 - 2015 SN
  3.6.1.1. Gənclər arasında narkomanlığın və digər neqativ halların profilaktikası məqsədilə maarifləndirmənin genişləndirilməsi 2011 - 2015 SN
  5.2.3. Uşaqlar arasında boyatmanın ləngiməsi və zəiflik, anemiya səviyyəsi, A vitamini və yod çatışmazlığı haqqında müntəzəm və etibarlı məlumatların toplanması və müvafiq dövlət qurumları ilə birlikdə təhlil edilməsi 2011 - 2015 SN
  5.2.4.1. Ən azı beş ildən bir DSS-in keçirilməsi 2011 - 2015 SN
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  1.4. Hemofiliya üzrə kliniki protokolların, metodik vəsaitlərin və elmi ədəbiyyatın hazırlanması 2011 - 2012 İSİM
  2.1. Hemofiliyaya dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2011 - 2015 İSİM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  1.2. Qan və qan komponentləri donorluğuna dair populyar kitabçaların, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2011 - 2015 ETH vəTİ B.Eyvazov adına Elmi-Tədqiqat Hemotologiya və Transfuziologiya İnstitutu)
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  2.4. Şəkərli diabetin diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokolların hazırlanması və tədbiqi 2011 - 2015 İSİM
  4.1. Şəkərli diabetin profilaktikasına dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2014 - 2014 İSİM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  3.Talassemiyanın müalicəsinin təkmilləşdirilməsi 2014 - 2015
  4.Talassemiyaya dair maarifləndirmə 2014 - 2015
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  3.4. Vərəmin diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokolların hazırlanması və tətbiqi 2011 - 2015 İSİM
  5.1. Vərəmlə mübarizəyə dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2011 - 2015 İSİM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  2.6. Böyrəklərin xronik xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokolların hazırlanması və tətbiqi 2011 - 2015 İSİM
  4.1. Böyrəklərin xronik xəstəliklərinin profilaktikasına dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2011 - 2015 RKUX
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  5.2 İmmunlaşdırmaya dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2011 - 2015 İSİM
Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  7. Hemofiliyalı xəstələrin registrinin təkmilləşdirilməsi 2016 - 2017 İSİM; EPHM
  8. Hemofiliyaya dair elmi-kütləvi ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2016 - 2017 İSİM; EPHM
Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  1.2 İİV-lə mübarizə üzrə profilaktika, müalicə, qayğı və dəstək tədbirlərinin ÜST – ün tövsiyələrinə uyğun təkmilləşdirilməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; RQMM
    - ÜST – ün İİV – lə mübarizə strategiyasına uyğun olaraq, normativ sənədlərə baxışın keçirilməsi və yenilənməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; RQMM
  3.1 İİV – in diaqnostika və müalicəsi üzrə normativ sənədlərin və təlimatların hazırlanması və yenilənməsi 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; RQMM
    - İİV – in erkən diaqnostikası, İİV – li xəstələrə tibbi yardım, dəstək və qulluğun göstərilməsi, eləcə də İİV – in profilaktikası, ötürülmə yollarının qarşısının alınmasına dair mövcud normativ və metodik sənədlərə baxılması və yenilərinin hazırlanması 2016 - 2020 TYTŞ; İSİM; RQMM
  5.1 Təhsil müəssisələrində İİV infeksiyasının profilaktikası və bu sahədə bilik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin keçirilməsi 2016 - 2020 İSİM; RNM; RQMM
    - Tədris müəssisələrinin tələbə/şagirdlərinin İİV – lə bağlı bilik səviyyəsinin artırılmasının onların yaş həddi və qavrama səviyyəsinə uyğun təşkil edilməsi; bilik səviyyəsinin artırılması məqsədilə təlimləndirici tədbirlərin keçirilməsi 2016 - 2020 İSİM; RNM; RQMM
    - Tibb tədris müəssisələrinin təlim proqramlarında İİV – lə bağlı məsələlərin geniş təmsil olunması 2016 - 2020 ADHTİ; KETŞ; ATU; Tibb Kollecləri
  5.2 İİV – lə mübarizəyə daitr maarifləndirmə işinin aparılması, çap materiallarının hazırlanması və yayılması 2016 - 2020 İSİM; RQMM
    - Müxtəlif çeşidli çap materiallarının (broşur, buklet, plakatların, cib təqvimləri, yaddaş kitabçaları və digər) asan dərk ediləcək formada hazırlanması; Çap materiallarının tərtibatında əhalinin müxtəlif təbəqələri, xüsusilə də gənclər qrupunun maraq və bilik çərçivələrinin nəzərə alınması 2016 - 2020 İSİM; RQMM
    - Əhali arasında İİV - ə testləşmə zərurətinin geniş təbliği və əyani maarifləndirmənin gücləndirilməsi məqsədi ilə kütləvi könüllü testləşdirmə aksiyalarının aparılması və məlumat materiallarının paylanması 2016 - 2020 İSİM; RQMM
Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  3.3. Qan və qan komponentləri donorluğuna aid populyar kitabçaların, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi, təbliğat xarakterli sosial çarxların hazırlanması və onların ictimai yerlərdə yayılmasının təşkili 2016 - 2020 İSİM; ETH vəTİ B.Eyvazov adına Elmi-Tədqiqat Hemotologiya və Transfuziologiya İnstitutu)
  3.8. Qan, qan komponentlərinin, tədarükünə, təhlükəsizliyinə və köçürülməsinə dair təlimatların və elmi ədəbiyyatın hazırlanması 2016 - 2020 İSİM; ETH vəTİ B.Eyvazov adına Elmi-Tədqiqat Hemotologiya və Transfuziologiya İnstitutu)
  3.9. Qan və qan komponentləri donorluğuna dair Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və digər beynəlxalq təşkilatların təlimatlarının Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsi 2016 - 2020 İSİM; ETH vəTİ B.Eyvazov adına Elmi-Tədqiqat Hemotologiya və Transfuziologiya İnstitutu)
Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  2.4 (4.2.4). Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə göstərilən ixtisasdırılmış tibbi yardımın həcminin və keyfiyyət standartının müəyyən edilməsi 2016 - 2020 İSİM; REM
    -Tip 1 şəkərli diabet üzrə standartların hazırlanması və nəşri 2016 - 2020 İSİM; REM
    4.1 (4.4.1.) Əhali arasında şəkərli diabet xəstəliyinin risk amillərinə həsr olunmuş müfaviq mövzular üzrə maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi 2016 - 2020 İSİM; MX; REM
Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  2.3 Xronik böyrək çatışmazlığı üzrə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın həcminin və keyfiyyət standartlarının müəyyən edilməsi 2016 - 2020 İSİM; RKUX
  4.1 Böyrəklərin xronik xəstəliklərinin prifilaktikasına dair elmi-kütləvi ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2016 - 2020 İSİM; RKUX
Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  2.7. Ərazilərdə seçmə yolu ilə əhali qrupaları arasında peyvəndlə əhatə səviyyəsi üzrə qiymətləndirici sorğunun aparılması 2016 - 2017 İSİM; RGEM
    - Ayrı-ayrı əhali qrupları arasında əvvəlcədən hazırlanmış sorğu vərəqələri üzrə qiymətləndirici sorğunun aparılması 2016 - 2017 İSİM; RGEM
  5.1. Səhiyyə Nazirliyinin veb-saytı vasitəsi ilə immunoprofilaktika sahəsində əhaliyə müxtəlif məlumatların çatdırılması 2016 - 2017 İSİM
    - Əhalinin maarifləndirilməsi məqsədi ilə immunoprofilaktika haqqında, yeni peyvəndlərin tətbiqi və vacibliyi nəzərə alınmaqla məlumatlrın vaxtaşırı yenilənməsi və əhaliyə çatdırılması 2016 - 2017 İSİM
  5.2. İmmunlaşdırmaya dair ədəbiyyatın,bukletlərin,vərəqələrin,plakatların çap edilməsi 2016 - 2017 İSİM
    - İmmunlaşdırmaya dair yeni məlumatların hazırlanması, çap edilməsi və tibb müəssisələrinə paylanması 2016 - 2017 İSİM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  6(2.4). Dövlət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi 2014 - 2014 HDNS
    - Anlaşılan sadə dildə versiya yazılacaq səhiyyə sahəsinə aid qanunvericilik aktlarının siyahısının hazırlanması 2014 - 2014 HDNS
    - Həmin qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi 2014 - 2014 HDNS
  9(4.3) İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul edilməsi prosesində ictimaiyyətin iştirakını genişləndirmək vasitəsi kimi internet səhifələrindən istifadə edilməsi (vətəndaşların təklif və rəylərinin qəbul edilməsi, müzakirələrin təşkil edilməsi, interaktiv sual-cavab bölmələrinin yaradılması və s.) 2014 - 2014 MX
    - Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet saytında vətəndaşların təklif və rəylərinin qəbul edilməsi, müzakirələrin təşkil edilməsi, interaktiv sual-cavabların aparılması üçün yaradılmış elektron bölmədən səmərəli istifadə edilməsi 2014 - 2014 MX
  10(4.4) Dövlət orqanları tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş forumlarının keçirilməsi 2014 - 2014 MX
    - Səhiyyə Nazirliyində “Açıq qapı” vətəndaş forumunun keçirilməsi 2014 - 2014 MX
  12(5.4) Rüsumların, vergilərin, inzibati cərimələrin, kommunal xərclərin və digər inzibati ödənişlərin elektron qaydada ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi 2014 - 2014 MİŞ
    - Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən tətbiq olunan inzibati cərimələrin, o cümlədən dövlət rüsumlarının elektron qaydada ödənilməsi qaydasına dair vətəndaşlar üçün tövsiyə xarakterli məlumat bukletlərin hazırlanması 2014 - 2014 MİŞ
    - Kommunal xərclərin elektron qaydada ödənilməsi məqsədi ilə elektron proqramın tətbiq olunması (SİNAMİN FARABİ sistemi) 2014 - 2014 MİŞ
  14(9.2). Açıq hökümət təşəbbüsü üzrə maarıfləndirici materialların nəşri və əhali arasında paylanması 2014 - 2014 MX
    - Açıq hökümət təşəbbüsü üzrə bukletlərin və plakatların nəşri və əhali arasında paylanması 2014 - 2014 MX
  15(9.3). “Açıq Hökümət Tərəfdaşlığı” çərçivəsində öhdəliklərin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi 2014 - 2014 MX
    - “Açıq Hökümət Tərəfdaşlığı” çərçivəsində öhdəliklərin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi üçün müvafiq qurumlarla əməkdaşlığın qurulması 2014 - 2014 MX
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  3.1 Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların erkən aşkarlanması və onlara yardımın göstərilməsi üzrə kliniki protokolların və metodik sənədlərin hazırlanması 2014 - 2018 TYTŞ
    - Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların erkən aşkarlanması və onlara yardımın göstərilməsi üzrə zəruri kliniki protokolların təkmilləşdirilməsi 2014 - 2018 TYTŞ
    - Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların erkən aşkarlanması və onlara yardımın göstərilməsi üzrə metodik tövsiyələrin hazırlanması 2014 - 2016 TYTŞ
  3.2 Perinatal diaqnostika üzrə klinik protokolların hazırlanması və antenatal yardımı xidməti göstərən tibb müəssilərinin işçiləri üçün müvafiq təlimlərin keçirilməsi 2014 - 2018 İSİM
    - Perinatal diaqnostika üzrə klinik protokolların təkmilləşdirilməsi 2014 - 2018 İSİM
    - Antenatal yardım xidməti göstərən tibb müəssisələrinin işçilərinə təlimlərin keçirilməsinin təşkili 2014 - 2015 İSİM
  4.3. Uşaqların qidalandırılmasına aid yeni təlimatın hazırlanması və tibb işçiləri üçün müvafiq təlimlərin keçirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
    - Uşaqların qidalandırılmasına aid yeni təlimatın hazırlanması və tibb işçilərinə müvafiq təlimlərin keçirilməsinin təşkili 2014 - 2015 TYTŞ
    - Zəruri hallarda ana südünü əvəz edən qidalanma barədə metodik tövsiyyələrin hazırlanması və tədbiqi 2014 - 2015 TYTŞ
  5.3. Diridoğulmanın beynəlxalq meyarlarına keçidlə əlaqədar klinik protokolların və müvafiq təlimatların işlənib hazırlanması 2014 - 2015 TYTŞ
    - Diridoğulmanın beynəlxalq meyarlarına keçidlə əlaqədar klinik protokolların və müvafiq təlimatların təkmilləşdirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
  5.5. Diridoğulmanın beynəlxalq meyarlarına keçidlə əlaqədər ictimai maarifləndirmə işinin həyata keçirilməsi 2014 - 2016 İSİM
    - Diridoğulmanın beynəlxalq meyarlarına keçidlə əlaqədər ictimai maarifləndirmə işinin təşkili 2014 - 2016 İSİM
  6.1 Hamilə qadınların vahid elektron registrinin yaradılması 2014 - 2015 TYTŞ
    - Hamilə qadınlara sistemli nəzarətin aparılması məqsədilə vahid elektron registrinin yaradılması 2014 - 2015 TYTŞ
  6.2 Reproduktiv sağlamlıq xidmətinin vahid elektron sisteminin yaradılması 2014 - 2015 TYTŞ
    - Reproduktiv sağlamlıq xidmətinin vahid elektron sisteminin yaradılması 2014 - 2015 TYTŞ
  6.3 Doğuşa yardım tibb müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin davamlı monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin yaradılması və həyata keçirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
    - Doğuşa yardım tibb müəssisələrində göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin davamlı monitorinqlərin həyata keçirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
    - Qiymətləndirmə mexanizmi vasitəsilə monitorinqlərin nəticələrinin təhlili 2014 - 2015 TYTŞ
  6.4 Uşaqlar arasında xəstələnmə hallarının azaldılması, xəstəliklərin erkən aşkar edilməsi, onların sağlamlığının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dispanserizasiyanın həyata keçirilməsinə dövlət nəzarətinin təmin edilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
    - Uşaqlar arasında xəstələnmə hallarının azaldılması, xəstəliklərin erkən aşkar edilməsi, onların sağlamlığının yaxşılaşdırılması məqsədilə dispanserizasiyanın həyəta keçirilməsi üzrə monitorinqlərin aparılması 2014 - 2015 TYTŞ
    - Monitorinqlərin nəticələrinə əsaslanaraq dispanserizasiya işinin vəziyyəti barədə hesabatların hazırlanması 2014 - 2015 TYTŞ
  6.5. Dövlət Proqramının icrasına dair monitorinqlərin keçirilməsi və icmal hesabatlarının hazırlanması 2014 - 2015 TYTŞ
    - Dövlət Proqramın icrasına dair monitoriqlərin həyata keçirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
    - Monitorinqlərin nəticələrinin təhlili əsasında icmal hesabatlarının hazırlanması 2014 - 2015 TYTŞ
  7.1. Reproduktiv sağlamlıq, o cümlədən abortların qadınların reproduktiv sağlamlığına mənfi təsiri barədə maarifləndirmə işinin həyata keçirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
    - Reproduktiv sağlamlıq, o cümlədən abortların qadınların reproduktiv sağlamlığına mənfi təsiri barədə maarifləndirmə işinin həyata keçirilməsinin təşkili 2014 - 2015 TYTŞ
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  6.2.4.(1). Hərbi xidmətdə olan gənclər arasında mənəvi-psixoloji durumun yüksəldilməsinə yönəldilmiş tibbi və psixoloji məsləhət-məlumatlandırma tədbirlərinin keçirilməsi üçün metodik vəsaitlərin, bukletlərin hazırlanması və paylanması 2012 - 2013 İSİM
  6.2.4.(2). Hərbi xidmətdə olan gənclər arasında narkomaniyanın, alkoqolizmin, tütünçəkmənin və digər sosial neqativ halların profilaktikasına, eləcə də öz sağlamlığına qarşı məsuliyyət hissinin gücləndirilməsi məqsədilə hərbi hissələrdə mütəxəssislər tərəfindən təbliğat xarakterli görüşlər keçirilməsi 2014 - 2014 İSİM; AR Müdafiə Nazirliyi
  6.6.1.(1). Gənclər arasında zərərli vərdişlərin profilaktikasını, xüsusən tütünsüz həyat tərzinin təbliğini əhatə edən çap materiallarının (bukletlər, plakatlar, kitabçalar və s.) hazırlanması və onların KİV ilə yayılmasının təşkil edilməsi 2012 - 2015 İSİM
  6.6.1.(2). Gənclər arasında zərərli vərdişlərin profilaktikası ilə bağlı Respublikanın ali və orta təhsil müəssisələrində tələbə/şagird heyəti ilə müvafiq həkim-mütəxəssislərin görüşü və mühazirələrin təşkili 2014 - 2015 İSİM
  6.6.1.(3). Gənclər üçün infeksion (HİV-infeksion, hepatit B və C) xəstəliklərlə mübarizəyə dair çap materiallarının (bukletlər, plakatlar, kitabçalar və s.) hazırlanması və yayılması 2014 - 2015 İSİM
  6.6.1.(4). Piylənmə, qeyri-sağlam qidalanma və fiziki passivlik, infeksion və qeyri-infeksion xəstəliklərin profilaktikasına dair radio və televiziya kanallarında mütəxəssislərin çıxışlarının təşkilinin tıkmilləşdirilməsi məqsədilə tədbirlərin keçirilməsi 2014 - 2015 MX
  6.6.2.(1). KİV-də, radio və televiziya kanallarında “İdman və sağlamlıq” mövzusunda mütəxəssislərin çıxışlarının təşkili 2014 - 2015 MX
  6.6.3.(1). Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılmasına dair gənclərin məlumatlandırılması məqsədilə metodik vəsaitin, buklet, plakat və kitabçaların hazırlanaraq paylanması 2014 - 2015 ETMGİ
  6.6.3.(2). Təhsil müəssisələrində gənclər və yeniyetmələr üçün sağlam həyat tərzi və reproduktiv sağlamlığa dair mühazirələrin təşkili 2014 - 2015 ETMGİ
  6.6.5.(1). Erkən nikahların qarşısının alınması məqsədilə KİV-də, radio və kanallarda mütəxəssislərin çıxışlarının təşkili 2012 - 2015 MX
  6.6.5.(2). Erkən nikahların qarşısının alınması məqsədilə təhsil müəssisələrində gənclər və yeniyetmələr üçün mühazirələrin təşkili 2012 - 2015 ETMGİ
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  2.2. Tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və onların maliyyələşdirilməsi məqsədilə stasionar xidmətlər üçün müalicə hallarının, ambulator xidmətlər üçün adambaşına hesablanan ödəniş sxemlərinin işlənib hazırlanması 2014 - 2015 MİŞ
  2.6. İcbari tibbi sığorta sisteminə keçidin təmin edilməsi məqsədilə zəruri mexanizmlərin işlənib hazırlanması 2014 - 2016 AR
  3.1.1. Səhiyyə sisteminin inkişafı və fəaliyyətinin təmin olunması üçün lazım olan insan resurslarının optimal strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014 - 2016 TYTŞ
  3.1.2. Tibb mütəxəssislərinin bilik və bacarıqlarının daim artırılması üçün davamlı tibbi təhsil mexanizmlərinin işlənməsi 2014 - 2015 TYTŞ
  3.1.6. Səhiyyədə idarəetmə üzrə təlim proqramlarının həyata keçirilməsi və səhiyyə menecerlərinin hazırlanması 2015 - 2020 AR
  3.2.2. İSX tibb işçiləri üçün klinik protokolların və metodik tövsiyyələrin işlənib hazırlanması 2014 - 2020 TYTŞ
  3.2.6. Kənd yerlərinin ucqar yaşayış məntəqələrində səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlığın artırılması 2014 - 2020 TYTŞ
  3.2.7. İSX səviyyəsində əhalinin maarifləndirilməsi və sağlam həyat tərzinin təbliği işinin gücləndirilməsi 2014 - 2020 TYTŞ
  3.3.1. Tibb müəssisələrinin akkreditasiyası məqsədilə göstərilən tibb xidmətlərin standart və normativlərinin hazırlanması 2014 - 2020 TYTŞ
  3.3.3. Vətəndaş cəmiyyəti institutları (QHT-lər, həkim assosiasiyaları (HA), xəstələrin assosiasiyaları (XA) tərəfindən tibbi yardımın keyfiyyətinə müstəqil ictimai nəzarətin gücləndirilməsinin dəstəklənməsi 2014 - 2020 TYTŞ
  3.3.8. Tibbi xidmətlərin keyfiyyət standartları sisteminin yaradılması və müalicə prosesində sübutlu təbabət prinsiplərinin tətbiqinin və milli klinik protokolların, metodik tövsiyələrin hazırlanmasının davam etdirilməsi 2014 - 2020 TYTŞ
  3.3.9. Skrininq (hipertoniya, uşaqlıq boynunun xərçəngi, süd vəzi xərçəngi və kolorektal xərçəng) və erkən aşkarlanma üçün səmərəli, sübutlarla əsaslanan proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi 2015 - 2017 TYTŞ
  3.3.11. Palliativ yardım xidmətinin yaradılması 2015 - 2017 TYTŞ
  4.1. Sosial əhəmiyyətli xəstəliklərlə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə (vərəm, diabet, onkoloji xəstəliklər, hemofiliya, talassemiya, QİÇS, immunoprofilaktika və s.) bu sahədə Dövlət Proqramları layihələrinin hazırlanması 2014 - 2015 TYTŞ
  4.2. Qeyri-infeksion xəstəliklərin qarşısının alınması və nəzarətinin, o cümlədən QİX-in risk amillərinə qarşı (tütünçəkmə, qeyri-sağlam qidalanma, fiziki fəallığın az olması, spirtli içkilərdən sui-istifadə və s.) əhali arasında sübutlu və səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsinin gücləndirilməsi 2014 - 2020 TYTŞ
  4.3. Ölkə üzrə qidalanmanın əsas məsələlərini və prioritet fəaliyyət istiqamətlərini özündə əks etdirən vahid Qidalanma siyasətinin işlənib hazırlanması və tətbiqi 2014 - 2015 TYTŞ
  4.4. Əhali/ailə/pasiyentlərin öz sağlamlıqlarının qorunması üzrə bilik və bacarıqlarının yaxşılaşdırılması və məsuliyyətinin artırılması 2014 - 2020 TYTŞ
  5.7. Ana südu ilə qidalanma da daxil olmaqla, erkən uşaqlıq dövründən başlayan sağlam qidalanmanın təşviq edilməsi 2014 - 2020 TYTŞ
  5.9. Əhali arasında ailə planlaşdırılması üsullarından istifadənin təşviq edilməsi və bu sahədə biliklərin artırılması, İSX səviyyəsində seçilmiş müasir kontrasepsiya üsullarının əhali üçün əlçatanlığının təmin edilməsi 2014 - 2020 TYTŞ
  5.10. Süni abortların sayının azalmasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014 - 2020 TYTŞ
  6.5. Səhiyyə sisteminin fəaliyyətinin nəticələrinin davamlı monitorinqi mexanizminin yaradılması və tətbiqi 2014 - 2020 TYTŞ
  6.6. Sağlamlıq sahəsində mövcud vəziyyət və səhiyyə sistemi fəaliyyətinin keyfiyyət göstəriciləri haqqqında məlumatların müntəzəm toplanılması və təhlili vasitəsilə şəffaflığın və cavabdehliyin artırılması 2014 - 2020 TYTŞ
  6.8. Demoqrafiya və Sağlamlıq Sorğusunun 2016-cı ildə keçirilməsinin təmin edilməsi 2015 - 2017 TYTŞ
  7.2. Xəstəliklərin profilaktikası haqqında vətəndaşların gigiyenik tərbiyəsi və təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsi 2014 - 2016 SENS
  8.1. Səhiyyə sahəsində xarici dövlətlər və Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında səhiyyə və tibb elmləri sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişlərin icrası 2014 - 2020 BƏŞ
  9.1. Fəaliyyət planın monitorinqi üçün indikatorların seçilməsi, baza və hədəf göstəricilərinin (rəqəmlərin) müəyyənləşdirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
  9.2. İnformasiyanın əldə edilməsi və məlumatların toplanması üçün mənbələrin müəyyən edilməsi və lazımi təşkilati işlərin görülməsi 2014 - 2015 TYTŞ
  9.3. Hər il alınmış məlumatların təhlili və indikatorların yerinə yetirilməsinin proqnozu 2014 - 2020 TYTŞ
  9.4. Alınmış nəticələr barədə məlumatın müvafiq strukturların nəzərinə çatdırılması 2014 - 2020 MX
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  7(13.8.3). Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığı ilə mübarizə və onların sosial reabilitasiyası sahəsində aidiyyəti qeyri-hökumət təşkilatları ilə və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi 2014 - 2018 TYTŞ
    - Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığı ilə mübarizə və onların sosial reabilitasiyası sahəsində aidiyyəti qeyri-hökumət təşkilatları ilə və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi 2014 - 2018 TYTŞ
  8(13.9.3) İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə təbliğat və maarifləndirmə işlərinin gücləndirilməsi, bu məqsədlə müxtəlif sosial reklamların, çarxların, qısametrajlı filmlərin çəkilməs, verilişlərin hazırlanması və nümayiş etdirilməsi, bukletlərin hazırlanması və əhaliyə paylanılması 2014 - 2016 MX
    - İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə təbliğat və maarifləndirmə işlərinin gücləndirilməsi 2014 - 2016 MX
    - Maarifləndirmə işinin təşkili məqsədlə müxtəlif sosial reklamların, çarxların, qısametrajlı filmlərin çəkilməs, verilişlərin hazırlanması və nümayiş etdirilməsi, bukletlərin haırlanması və əhaliyə paylanılması 2014 - 2016 MX
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  3.2 Dağınıq skleroz xəstəliyinin diaqnostikası və müalicə üzrə klinik protokolların hazırlanması və tətbiqi 2013 - 2013 İSİM
  3.4 Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin sosial-psixoloji və peşəkar reabilitasiyası üzrə proqramların işlənib hazırlanması 2013 - 2014 İSİM
  4.3 İlkin səhiyyə xidməti müəssisələrində çalışan tibb işçiləri üçün dağınıq skleroz xəstəliyinin aşkarlanması və müalicəsi üzrə treninqlərin təşkili 2013 - 2015 İSİM
  5.2 Dağınıq skleroz xəstəliyinə dair ədəbiyyat, bukletlər, vərəqələr və plakatların çap edilməsi 2013 - 2015 İSİM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  2. İstehsalatda və tikintidə əməyin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə sanitar-maariflləndirmə işinin aparılması üçün metodik vəsaitlərin hazırlanması 2014 - 2015 SOŞİPŞ
  3. Əhali, xüsusilə də uşaq və gənclər arasında sağlam ətraf mühit və sağlam həyat tərzinin geniş təbliğinə dair çap materiallarının (bukletlər, plakatlar, kitabçalar və s.) hazırlanması 2014 - 2015 İSİM
  4. Gənclər arasında zərərli vərdişlərin (narkomaniya, alkoqolizm) profilaktikası ilə bağlı respublikanın ali və orta təhsil müəssisələrində tələbə/şagird heyəti ilə müvafiq həkim-mütəxəssislərin görüşü və mühazirələrin təşkili 2014 - 2015 İSİM
  5.Narkomaniyaya, alkoqolizmə aludə olanların İİV/QİCS-ə yoluxmuş şəxslərin reabilitasiyası üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014 - 2015 İSİM
  6. Əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tibbi kadrların təkmilləşdirilməsi üçün təlim materiallarının və metodik vəsaitlərin hazırlanması və nəşr edilməsi 2014 - 2015 İSİM
  16. Əhalinin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun təmini və ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasının insan sağlamlığı üçün zəruri olması barədə maarifləndirmə işlərinin aparılması 2014 - 2015 İSİM
  20. İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiyanın və onun Fakültativ Protokolunun aidiyyəti səhiyyə işçiləri tərəfindən öyrənilməsinin təşkili 2012 - 2012 HDNS
  21. “İşgəncə və digər qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza əleyhinə Konvensiya”nın və onun Fakültativ Protokoluna uyğun olaraq milli preventiv mexanizmin funksiyalarının səmərəli yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə maarifləndirmə tədbirinin həyata keçirilməsi, çap materiallarının (bukletlər, plakatlar, kitabçalar və s.) hazırlanması 2012 - 2012 HDNS
  22. YUNESKO-nun “Təhsil hamı üçün” prinsipinin şəhər və rayonlarda əhalinin müxtəlif qrupları (narkomaniya və HİV/AİDS-ə yoluxmuş insanlar) üçün təlimçilərin hazırlanması 2014 - 2015 RQİÇSMM
  23. Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırması haqqında əhalinin maarifləndirilməsi üçün təlim materiallarının hazırlanması 2014 - 2015 ETMGİ
  25. Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırması haqqında əhalinin maarifləndirilməsi üçün seçiliş könüllülər üçün təlimlərin keçirilməsi 2014 - 2015 ETMGİ
  26. BMT-nin “Minilliyin inkişaf məqsədləri”nin təbliği və həyata keçirilməsi üçün BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq tədbirin keçirilməsi 2012 - 2015 BƏŞ
Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  Reproduktiv sağlamlıq üzrə maarifləndirici materialların əhaliyə internet portal vasitəsi ilə çatdırılması üçün müvafiq kommunikasiya konsepsiyasının hazırlanması, portalın texniki platformasının yaradılması və portalda yerləşdiriləcək materialların tərtibi 2015 - 2015 İSİM
  İnternet portal vasitəsi ilə tibbi kadrların təkmilləşdirilməsi üçün e-təlim konsepsiyasının hazırlanması, e-təlim portalının texniki platformasının yaradılması, həmin portal üçün 5 e-təlim modulunun (qeysəriyyə əməliyyatı, doğuşun induksiyası, antenatal yardım, ailə planlaşdırılması və vaxtından əvvəl doğuşlar üzrə) hazırlanması 2015 - 2015 İSİM
  “Reproduktiv sağlamlıq / Ailə planlaşdırılması”, “Hamiləlik zamanı qanaxmalar” və “Hamiləlik zamanı hipertenziv vəziyyətlər” üzrə klinik protokolların yenidən nəzərdən keçirilməsi, yoxlanılması, müstəqil ekspertlərin iştirakı ilə müasir tələblərə uyğunlaşdırılması 2015 - 2015 İSİM
  “Səhiyyə sisteminin gender əsaslı zorakılıqla mübarizə sahəsində rolu” adlı metodik vəsaitin tərtib edilməsi və digər aidiyyəti maarifləndirici materialların hazırlanması 2015 - 2015 İSİM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  16(22.1). Səhiyyə sistemində icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlərin sürətləndirilməsi 2012 - 2015 TYTŞ
    - Səhiyyə sistemində icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar təkliflərin təqdim edilməsi 2012 - 2015 TYTŞ
  21(26.1) Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq və regional təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət, müxtəlif beynəlxalq proqram və layihələrdə iştirak, habelə bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla və xarici ölkələrin müvafiq orqanları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın davam etdirilməsi 2012 - 2015 BƏŞ
    - davamlı olaraq Qlobal Fondun Qiymətləndirmə Şurası və Ölkə Əlaqələndirmə Mexanizmində olan təşkilatlarla əlaqələrin davam etdirilməsi 2012 - 2015 BƏŞ
    - Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycanda həyata keçirdiyi proqramlar çərçivəsində təşkilatın Proqram Büdcə Administrasiyası ilə fəaliyyətin gücləndirilməsi 2014 - 2015 BƏŞ
  22(26.2) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO) və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) İstanbul Anti-Korrupsiya Fəaliyyət Planı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasına verilmiş tövsiyələrin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi 2012 - 2015 BƏŞ
    - Transparency İnternational təşkilatının və BMT, Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupunun (GRECO) Azərbaycan Respublikasına verilmiş tövsiyələri əsasında səhiyyə sahəsində həyata keçirilən milli və beynəlxalq layihələrin aşkarlıq şəraitində şəffaf aparılması üzrə fəaliyyətin davam etdirilməsi 2012 - 2015 BƏŞ
    - Transparency İnternational təşkilatının nümayəndəsinin iştirakı ilə dəyirmi masanın və ya telefon konfransının keçirilməsi 2012 - 2015 BƏŞ
    - Avropa Şurasının ölkə üzrə Tərəqqi hesabatlarında səhiyyəyə dair tövsiyələrin yerinə yetirilməsi 2012 - 2015 BƏŞ
  23(27.1) Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına vətəndaş cəmiyyəti institutlarının cəlb edilməsi 2012 - 2015 MX
    - fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına cəlb olunacaq vətəndaş cəmiyyəti institutların müəyyən edilməsi 2014 - 2015 MX
    - milli strategiyanın həyata keçirilməsinə qeyri-hökümət təşkilatları, özəl sektorun nümayəndələri və digər tərəfdaşların cəlb edilməsi işində müxtəlif layihələrin hazırlanması 2012 - 2015 MX
    - “Əhalinin səhiyyə xidmətlərindən razılıq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi” məqsədi ilə sosial şəbəkələrdə, televiziya və radio dalğaları vasitələri ilə əhali arasında sosioloji sorğunun həyata keçirilməsi 2012 - 2015 MX
  24(27.2) Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti institutlarına maliyyə dəstəyi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi 2012 - 2015 MİŞ
    - vətəndaş cəmiyyəti institutlarına maliyyə dəstəyinin mənbələrinin müəyyən edilməsi 2012 - 2015 MİŞ
    - vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsi 2012 - 2015 MİŞ
  25(28.2) Dövlət orqanları tərəfindən öz fəaliyyətlərində korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar televiziya və radio proqramlarında xüsusi verlişlərin və debatların təşkil edilməsi 2012 - 2015 MX
    Səhiyyə Nazirliyinin təşkil etdiyi (İTV, Space) tibbi verilişlərində səhiyyə sahəsində korrupsiya ilə mübarizə, tibb işçilərinin etik davranışları və nazirliyin “Qaynar xətt” xidmətinə daxil olan müraciətlərlə bağlı müzakirəsi, Tok-şounun təşkili. KİV-in iştirakı ilə tibb müəssisələrində reydlərin aparılması 2012 - 2015 MX
  26(28.3) Dövlət orqanlarına ictimai etimadın artırılması məqsədi ilə onların fəaliyyəti ilə bağlı təbliğat işinin təşkil edilməsi 2012 - 2015 MX
    Əhalinin səhiyyə sisteminə etimadının səviyyəsinin öyrənilməsi, habelə bu sahədə görülən işlərlə əhalini maarifləndirmək məqsədi ilə televiziyada tok-şouların təşkili, sosial şəbəkələr vasitəsi ilə keçiriləcək sorğunun nəticələrinin ictimaiyyətə açıqlanması və KİV-də müzakirəsi 2012 - 2015 MX
  27(28.6) Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bukletlərin, yaddaş kitabçalarının və digər maarifləndirici materialların nəşri və əhali arasında paylanması 2012 - 2015 HDNS
    Müvafiq bukletlərin, yaddaş kitabçalarının və digər maarifləndirici materialların nəşri və əhali arasında paylanması 2012 - 2015 HDNS
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  1.2.4.-3. Məişət zorakılığına məruz qalmış şəxslər üçün ayrılmış tibb müəssisələrinin mütəxəssislərinə xüsusiləşdirilmiş metodik vəsaitlərin hazırlanması və müvafiq təlimlərin təşkil edilməsi 2012 - 2013 İSİM
  1.2.4.-4. Məişət zorakılığından zərər çəkmiş yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər üçün xüsusiləşdirilmiş tibbi-psixoloji yardımın göstərilməsinə dair fərdi tövsiyələr hazırlamaq 2012 - 2013 İSİM
  1.2.8.-1. Məişət zorakılığına məruz qalmış şəxslərə tibbi-psixoloji yardımın göstərilməsi işin təşkili və təkmilləşdirirlməsi məqsədilə müvafiq beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq etmək 2014 - 2015 BƏŞ
  1.2.8.-2. Məişət zorakılığına səbəb olan halların araşdırılması, təhlil edilməsi, onların qarşısının alınmasına yönəlmiş proqramların hazırlanması, maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili və keçirilməsində müvafiq qrumlarla əməkdaşlıq etmək 2014 - 2015 BƏŞ
  1.3.3.-1. 1. Əhali arasında (ictimai yerlərdə, təhsil ocaqlarında və s.) məişət zorakılığının mənfi tibbi-psixoloji nəticələrinin izah edilməsinə, məişət zorakılığının qarşısının alınmasına yönəlmiş qabaqlayıcı maarifləndirmə tədbirləri (görüşlər, təşviqat kampaniyaları) keçirmək 2014 - 2015 İSİM
  1.3.3.-2. Hər il 2 oktyabr Beynəlxalq qeyri-zorakılıq günü, 25 noyabr Qadın zorakılığına qarşı beynəlxalq mübarizə günü və s. analoji günlərində müvafiq kütləvi aksiya və təşviqat kampaniyaları keçirmək 2014 - 2014 İSİM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  4. Narkoloji tibb müəssisələrində çalışan mütəxəssislərə yeni müalicə-reabilitasiya üsullarının geniş tətbiqi üzrə təlimlərin keçirilməsi 2014 - 2020 İSİM
  8. Narkomanlığa qarşı ilkin profilaktik yardım texnologiyaları barədə əhalinin məlumatlandırılması 2014 - 2020 İSİM
  9. “Zərərin azaldılması” proqramlarının təbliğ edilməsi 2014 - 2020 İSİM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  14.(4.3.4). Narkotik vasitələrin qeyri-tibbi qəbulunun profilaktikasının və reabilitasiya işinin səmərəli təşkili məqsədi ilə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, təlim materiallarının hazırlanması 2013 - 2018 İSİM
  15.(4.3.7). Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinin və narkomanlığın qarşısının alınmasına dair beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda və digər tədbirlərdə aidiyyəti mütəxəssislərinin iştirakının təmin edilməsi 2013 - 2018 BƏŞ
  18(4.4.3). Narkotik vasitələrdən və psixotrop maddələrdən sui-istifadə edən şəxslərin müəyyən edilməsinə kömək məqsədilə təhsil, gənclər və idman təşkilatlarının əməkdaşları və valideynlər üçün metodik tövsiyələrin hazırlanması 2013 - 2018 İSİM
  19.(4.4.4). Narkomanlar, həmçinin İİV və digər viruslara yoluxanlar arasında tibbi-gigiyena, təbliğat və maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi 2013 - 2018 İSİM
  20.(4.4.5). Narkotik vasitələrdən və psixotrop maddələrdən sui-istifadə edən şəxslər arasında aparılan profilaktik tədbirlərin keyfiyyətinin və həmin tədbirləri icra edənlərin peşəkarlığının artırılması 2013 - 2018 KETŞ
  21.(4.4.6). Narkomanlığın zərəri barədə metodik-tədris vəsaitlərinin hazırlanması və elmi-tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi 2013 - 2018 KETŞ
  23.(4.4.16). Təhsil müəssisələrində təhsil işçiləri, məktəblilər və tələbələr arasında narkotiklərin insan orqanizminə məhvedici təsiri, törətdiyi sosial bəlalar, erkən müalicənin labüdlüyü, həmçinin narkomanlığın cəmiyyətə və insanların sağlamlığına ziyanı barədə təbliğat aparılması, o cümlədən bu barədə videofilmlərin nümayiş etdirilməsi 2013 - 2018 MX
  24.(4.4.19). Narkomanlığın cəmiyyətə və insan sağlamlığına ziyanı, bu sahədə görülən tədbirlər və onların nəticələri barədə əhalinin mütəmadi olaraq məlumatlandırılması 2013 - 2018 MX
  25.(4.4.23). Narkomanlıqla mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirlərinin aparılması məqsədi ilə təlimçilərin hazırlanması 2013 - 2018 İSİM
  26.(4.4.27). Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizə sahəsində aparılan işlər və bu bəlaya düçar olmamağın yolları barədə internet səhifələrində (xüsusilə sosial şəbəkələrdə) təbliğat aparılması 2013 - 2018 MX
  27.(4.4.34). Pedaqoqlar, tibb işçiləri, valideynlər və yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün narkotik maddələrin qeyri-tibbi istehlakının profilaktikası üzrə yaddaş kitabçalarının, xəbərdarlıq vərəqələrinin və metodik materiallarının hazırlanması və paylanması 2013 - 2018 İSİM
Tam proqramı yüklə Hesabat
# Proqramın bəndləri İcra tarixi Aparıcı rolda
  3.1 Dispanserizasiya tədbirləri çərçivəsində uşaqlara göstərilən tibbi xidmətlər üzrə klinik protokolların və müvafiq təlimatların hazırlanması 2014 - 2014 TYTŞ
    - Dispanserizasiya tədbirləri çərçivəsində uşaqlara göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin artırlması məqsədilə qüvvədə olan, o cümlədən müxtəlif xəstəlikləri olan uşaqların dispanser müşahidəsinə dair metodiki tövsiyələrin təkmilləşdirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
    - Müasir tələblərə uyğun uşaq xəstəliklərinin müalicəsinə dair klinik protokolların, metodik vəsaitlərin və təlimatların hazırlanması 2014 - 2015 TYTŞ
  3.2. Dispanserizasiya çərçivəsində uşaqlara göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin monitorinq və qiymətləndirmə mexanizminin hazırlanması 2014 - 2015 TYTŞ; ETPİ; RKUX
    - Dispanserizasiya çərçivəsində uşaqlara göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin monitorinq indikatorlarının müəyyən edilməsi 2014 - 2014 TYTŞ; ETPİ; RKUX
  4.1. Uşaqların dispanserizasiyasını həyata keçirən ilkin səhiyyə işçiləri üçün xəstəliklərin erkən aşkarlanması və müalicəsi üzrə keyfiyyət standartları və klinik protokollar əsasında təlimlərin keçirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ; ETPİ; RKUX
    - Uşaqların dispanserizasiyasını həyata keçirən tibb işçiləri üçün xəstəliklərin erkən aşkarlanması və müalicəsi üzrə keyfiyyət standartaları və klinik protokolların əsasında təlimlərin keçirilməsi 2014 - 2015 TYTŞ
  5.1. İcbari dispanserizasiyanın əhəmiyyətinə dair videoroliklərin hazırlanması, bukletlərin, plakatların və digər əyani vəsaitlərin çap edilməsi 2014 - 2015 İSİM
    - İcbari dispanserizasiyanın əhəmiyyətinə dair videoroliklərin hazırlanması, bukletlərin, plakatların və digər əyani vəsaitlərin çap edilməsi və yayılması 2014 - 2015 İSİM
  5.2. Şagirdlər arasında dispanserizasiya barəsində maarifləndirmə işinin aparılması 2014 - 2014 İSİM
    - Dispanserizasiya barəsində maarifləndirməyə dair materialların hazırlanması, yayılması və bu sahədə şagirdlərin arasında təşviqat işinin həyata keçirilməsi 2014 - 2014 İSİM
  5.3. Uşaqların dispanserizasiyaya cəlb edilməsi məqsədilə əhali arasında sağlamlıq, xəstəliklərin risk amilləri sahəsində müvafiq mövzular üzrə maarifləndirmə kampaniyalarının həyata keçirilməsi 2014 - 2014 TYTŞ
    - Əhali arasında sağlamlıq, xəstəliklərin risk amilləri sahəsində müvafiq mövzular üzrə maarifləndirmə kampaniyalarının həyata keçirilməsi 2014 - 2014 TYTŞ
  5.4. Uşaqlar dispanserizasiyadan keçən zaman uşaqlar/valideynlər arasında sağlam həyat tərzi, xəstəliklərin erkən simptomları üzrə maarifləndirmə materiallarının yayılması 2014 - 2014 TYTŞ
    - Sağlam həyat tərzi, xəstəliklərin erkən simptomları üzrə maarifləndirmə materiallarının hazırlanması, nəşr edilməsi və tibb müəssisələrinə uşaqlarlar dispanserizasiyadan keçən zaman uşaqlar/valideynlər arasında paylanması 2014 - 2014 TYTŞ
  5. İcbari dispaserizasiya sahəsində maarifləndirmə 2014 - 2015 TYTŞ; İSİM