2011-2015-ci illər üçün hemofiliya xəstəliyi üzrə Tədbirlər Planı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
1.4. Hemofiliya üzrə kliniki protokolların, metodik vəsaitlərin və elmi ədəbiyyatın hazırlanması 2011 - 2012
- Hemofiliyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokolun hazırlanması
2.1. Hemofiliyaya dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2011 - 2015
- Hemofiliyaya dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi

Hemofiliyaya dair populyar ədəbiyyatın -vərəqələr 3000 ədəd olmaqla təkrar nəşr edilmiş və aidiyyatı üzrə paylanılmışdır.