2011-2015-ci illər üçün yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Planı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
5.2 İmmunlaşdırmaya dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2011 - 2015
- İmmunlaşdırmaya dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi

"İmmunlaşdırma" flayer təkrar çapı və "İmmunlaşdırma pasportu" İSİM tərəfindən hazırlanmış, çap edilmiş və aidiyyatı üzrə paylanılmışdır.

"Pnevmokokk" buklet İSİM tərəfindən hazırlanmış, çap edilmiş və aidiyyatı üzrə paylanılmışdır RGEM dəstəyi ilə paylanılmışdır.