"2016-2020-ci illər üçün İİV/QİÇS-lə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramı"nın İcrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Fəaliyyət Planı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
1.2 İİV-lə mübarizə üzrə profilaktika, müalicə, qayğı və dəstək tədbirlərinin ÜST-ün tövsiyələrinə uyğun təkmilləşdirilməsi 2016 - 2020
- ÜST-ün İİV-lə mübarizə strategiyasına uyğun olaraq, normativ sənədlərə baxışın keçirilməsi və yenilənməsi 2016 - 2020
3.1 İİV-in diaqnostika və müalicəsi üzrə normativ sənədlərin və təlimatların hazırlanması və yenilənməsi 2016 - 2020
5.1 Təhsil müəssisələrində İİV infeksiyasının profilaktikası və bu sahədə bilik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin keçirilməsi 2016 - 2020
- Tədris müəssisələrinin tələbə/şagirdlərinin İİV-lə bağlı bilik səviyyəsinin artırılmasının onların yaş həddi və qavrama səviyyəsinə uyğun təşkil edilməsi; bilik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə təlimləndirici tədbirlərin keçirilməsi 2016 - 2020
- Tibb Tədris müəssisələrinin təlim proqramlarında İİV-lə bağlı məsələlərin geniş təmsil olunması 2016 - 2020
5.2 İİV-lə mübarizəyə dair maarifləndirmə işinin aparılması, çap materiallarının hazırlanması və yayılması 2016 - 2020
- Müxtəlif çeşidli çap materiallarının (broşur, buklet, plakatların, cib təqvimləri yaddaş kitabçaları və digər) asan dərk ediləcək formada hazırlanması; çap materiallarının tərtibatında əhalinin müxtəlif təbəqələri, xüsusilə də gənclər qrupunun maraq və bilik çərçivələrinin nəzərə alınması 2016 - 2020
- Əhali arasında İİV-ə testləşmə zərurətinin geniş təbliği və əyani maarifləndirmənin gücləndirilməsi məqsədi ilə kütləvi könüllü testləşdirilmə aksiyalarının aparılması və məlumat materiallarının paylanması 2016 - 2020