2011-2015-ci illər üçün qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafına dair Tədbirlər Planı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
1.2. Qan və qan komponentləri donorluğuna dair populyar kitabçaların, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2011 - 2015
- Qan və qan komponentləri donorluğuna dair populyar kitabçaların, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi

"Qanköçürmə haqqında 10 fakt" və "Kim qan donoru ola bilər?" adlı bukletlər hazırlanmış və çap edildmişdir. Çap materialları aidiyyatı üzrə paylanılmışdır.