2011-2015-ci illər ücün xronik böyrək çatışmazlığı üzrə Tədbirlər Planı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
2.6. Böyrəklərin xronik xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokolların hazırlanması və tətbiqi 2011 - 2015
4.1. Böyrəklərin xronik xəstəliklərinin profilaktikasına dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2011 - 2015
- Böyrəklərin xronik xəstəliklərinin profilaktikasına dair populyar ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi

"Böyrəklərin xroniki xəstəlikləri" vərəqəsi 2014-cü ildə yenidən çap edilmişdir.