2016-2020-ci illər üçün hemofiliya xəstəliyi üzrə Tədbirlər Proqramı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
7. Hemofiliyalı xəstələrin registrinin təkmilləşdirilməsi 2016 - 2017
8. Hemofiliyaya dair elmi-kütləvi ədəbiyyatın, bukletlərin, vərəqələrin, plakatların çap edilməsi 2016 - 2017