2016-2020-ci illər üçün yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
2.7. Ərazilərdə seçmə yolu ilə əhali qrupaları arasında peyvəndlə əhatə səviyyəsi üzrə qiymətləndirici sorğunun aparılması 2016 - 2017
- Ayrı-ayrı əhali qrupları arasında əvvəlcədən hazırlanmış sorğu vərəqələri üzrə qiymətləndirici sorğunun aparılması 2016 - 2017
5.1. Səhiyyə Nazirliyinin veb-saytı vasitəsi ilə immunoprofilaktika sahəsində əhaliyə müxtəlif məlumatların çatdırılması 2016 - 2017
- Əhalinin maarifləndirilməsi məqsədi ilə immunoprofilaktika haqqında, yeni peyvəndlərin tətbiqi və vacibliyi nəzərə alınmaqla məlumatlrın vaxtaşırı yenilənməsi və əhaliyə çatdırılması 2016 - 2017
5.2. İmmunlaşdırmaya dair ədəbiyyatın,bukletlərin,vərəqələrin,plakatların çap edilməsi 2016 - 2017
- İmmunlaşdırmaya dair yeni məlumatların hazırlanması, çap edilməsi və tibb müəssisələrinə paylanması 2016 - 2017