Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə tədbirlərinə dair Səhiyyə Nazirliyinin Tədbirlər Planı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
3.2 Dağınıq skleroz xəstəliyinin diaqnostikası və müalicə üzrə klinik protokolların hazırlanması və tətbiqi 2013 - 2013
- Dağınıq sklerozun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol

Protokol nevroloqlar, ailə həkimləri, fizioterapevtlər, psixiatrlar, oftalmoloqlar, müalicə bədən tərbiyəsi və fiziki müalicə metodları mütəxəssisləri, səhiyyə təşkilatçıları, ali və orta tibb təhsili müəssisələrinin tələbələri, Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun həkim müdavimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Pasiyent qrupu: dağınıq sklerozu olan pasiyentlər.
Protokol dağınıq sklerozun erkən diaqnostikasının və bununla bağlı ixtisaslaşdırılmış xidmətlərə ünvanlandırma sisteminin
yaxşılaşdırılması, dağınıq sklerozu olan pasiyentlərin müasir müalicə ilə təmin edilməsi, həyat keyfiyyətinin aşağı düşməsinin qarşısı alınması və ya azaldılması, həmçinin bu xəstəliklə bağlı əlilliyin səviyyəsinin aşağı salınması üzrə sübutlu təbabətə əsaslanan müasir metodik tövsiyələrin verilməsi məqsədini daşıyır.

3.4 Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin sosial-psixoloji və peşəkar reabilitasiyası üzrə proqramların işlənib hazırlanması 2013 - 2014
4.3 İlkin səhiyyə xidməti müəssisələrində çalışan tibb işçiləri üçün dağınıq skleroz xəstəliyinin aşkarlanması və müalicəsi üzrə treninqlərin təşkili 2013 - 2015
5.2 Dağınıq skleroz xəstəliyinə dair ədəbiyyat, bukletlər, vərəqələr və plakatların çap edilməsi 2013 - 2015
- Dağınıq skleroz xəstəliyinə dair ədəbiyyat, bukletlər, vərəqələr və plakatların çap edilməsi

Dağınıq Skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə tədbirlərinə dair DP-nın icrası məqsədilə İSİM tərəfindən "Dağınıq Skleroz" plakatı hazırlanması,çapı və aidiyyatı üzrə paylanılması həyata keçirilmişdir.