2016-2020-ci illər üçün İİV/QİÇS-lə mübarizə üçün Tədbirlər Proqramı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
1.2 İİV-lə mübarizə üzrə profilaktika, müalicə, qayğı və dəstək tədbirlərinin ÜST – ün tövsiyələrinə uyğun təkmilləşdirilməsi 2016 - 2020
- ÜST – ün İİV – lə mübarizə strategiyasına uyğun olaraq, normativ sənədlərə baxışın keçirilməsi və yenilənməsi 2016 - 2020
3.1 İİV – in diaqnostika və müalicəsi üzrə normativ sənədlərin və təlimatların hazırlanması və yenilənməsi 2016 - 2020
- İİV – in erkən diaqnostikası, İİV – li xəstələrə tibbi yardım, dəstək və qulluğun göstərilməsi, eləcə də İİV – in profilaktikası, ötürülmə yollarının qarşısının alınmasına dair mövcud normativ və metodik sənədlərə baxılması və yenilərinin hazırlanması 2016 - 2020
5.1 Təhsil müəssisələrində İİV infeksiyasının profilaktikası və bu sahədə bilik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin keçirilməsi 2016 - 2020
- Tədris müəssisələrinin tələbə/şagirdlərinin İİV – lə bağlı bilik səviyyəsinin artırılmasının onların yaş həddi və qavrama səviyyəsinə uyğun təşkil edilməsi; bilik səviyyəsinin artırılması məqsədilə təlimləndirici tədbirlərin keçirilməsi 2016 - 2020
- Tibb tədris müəssisələrinin təlim proqramlarında İİV – lə bağlı məsələlərin geniş təmsil olunması 2016 - 2020
5.2 İİV – lə mübarizəyə daitr maarifləndirmə işinin aparılması, çap materiallarının hazırlanması və yayılması 2016 - 2020
- Müxtəlif çeşidli çap materiallarının (broşur, buklet, plakatların, cib təqvimləri, yaddaş kitabçaları və digər) asan dərk ediləcək formada hazırlanması; Çap materiallarının tərtibatında əhalinin müxtəlif təbəqələri, xüsusilə də gənclər qrupunun maraq və bilik çərçivələrinin nəzərə alınması 2016 - 2020
- Əhali arasında İİV - ə testləşmə zərurətinin geniş təbliği və əyani maarifləndirmənin gücləndirilməsi məqsədi ilə kütləvi könüllü testləşdirmə aksiyalarının aparılması və məlumat materiallarının paylanması 2016 - 2020