2011-2015-ci illər ücün talassemiyanın müalicə və profilaktikası üzrə Tədbirlər Planı

Tədbir İcra müddəti Məlumat
3.Talassemiyanın müalicəsinin təkmilləşdirilməsi 2014 - 2015
4.Talassemiyaya dair maarifləndirmə 2014 - 2015
- Talassemiyaya dair maarifləndirmə

"Talasemiya haqqında bunları bilmək vacibdir!" adlı vərəqə 2014-cü il tarixdə 3000 ədəd yenidən nəşr edilmişdir.